donderdag 4 juli 2013

la Bohème


    De firma Janatschek en Wanderer maakte deze la Bohème scooter met een ‘geheel eigen karakter’. Bovendien was zij ‘praktisch en charmant’ als vehikel, had Arthur Rimbaud maar zoiets gehad destijds... De waard probeert het te duiden:
    Een bohemien is in de oorspronkelijke betekenis het Franse woord (bohémien) voor een inwoner van Bohemen, het westelijke deel van Tsjechië. Omdat in Frankrijk aanwezige zigeuners beweerden uit Bohemen afkomstig te zijn, werd bohemien in Frankrijk een naam voor de Roma.
    In de negentiende eeuw ontstond een nieuwe niet-traditionele levenshouding, namelijk die van de stedelijke bohème-kringen, waarvan de aanhangers zichzelf bohemien gingen noemen, daarmee suggererend dat zij het (verondersteld) onbezorgde leven van de zigeuners imiteerden. De bohemien misprees de burgerlijke levenswijze die sinds de Franse Revolutie dominant werd en trok zich terug in een geïsoleerde sfeer aan de rand van de samenleving. Hij leidde een ongeregeld leven, los van maatschappelijke conventies als het huwelijk en vaak omringd door zielsverwanten.