woensdag 26 november 2008

Gereedschapskist / Toolbox


In het kanaal tegenover het café dreef deze geblakerde gereedschapskist. Een klant viste hem op en bracht hem naar binnen. De waard stelde vast dat het de kist moest zijn die vorige week verloren werd door de astronaute Heidemarie Stefanyshyn-Piper. Wonder boven wonder overleefde het voorwerp de wrijvingshitte in de dampkring, zelfs de sticker was niet gesmolten. Voorlopig staat hij te pronk op de tapkast, straks bij de trofeeën en NASA heeft het nakijken. Draai het nummer 'Tools' in de jukebox en lees hier het bijbehorende gedicht. "Prosit, Heidi!!"

Geen opmerkingen: